Booking


Nyheder

 

Åbningstider 1. maj  og Fredag den 26.05.17 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)

Vores fragtafdeling holder lukket, alt andet er åben (kurer/hastetransporter og andre aftaler)

Kontakt vores disponenter ved evt. spørgsmål.

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Vi er allerede i gang med bookinger til studenterkørsel 2017 samt 2018, så hvis I vil sikre jer den fedeste studentertur skal i ikke tøve med at ringe eller skrive!

 

Husk: Vores bil har en frisk chauffør, er godkendt til 32 pers, fedt musik anlæg hvor I kan tilslutte jeres iPod, iPhone, what ever.... og selv styre musikken! 
 
Vi er klar til at modtage jeres opkald/mail!

 

Miljøpolitik

Miljøpolitik

 

Vision

 

AutoBude A/S miljøpolitik skal sikre, at virksomhedens overordnede indsatser på miljøområdet er

kendt af alle vore kunder og samarbejdspartnere herunder underleverandører.´

 

Mission

 

Som transportvirksomhed har vi et særligt ansvar over for det omgivne samfund og miljøet. Vi ønsker derfor at leve op til dette ansvar, og har derfor sat en målsætning om, at vi vil reducere miljøbelastningen for alle vore aktiviteter, under hensynstagen til vores tekniske, økonomiske samt forretningsmæssige rammer.

 

Helt konkret, vil vi arbejde for en løbende reduktion af miljøpåvirkninger fra AutoBude A/S indenfor

transport, bygninger, lager, arbejdsmiljø og sikkerhed.

Dette omfatter bl.a.:

 

  • At handle i overensstemmelse med gældende miljølovgivning.

 

  • At sikre god ressource-anvendelse gennem bedre udlastning og optimal ruteplanlægning (Færrest kørte km).

 

  • Fokus på miljørigtige lastbiler.

 

  • Efteruddannelse af chauffører for bl.a. at højne færdselssikkerheden, energirigtig

            kørsel og forbedre miljøet.

 

  • At motivere medarbejdere til at efterleve såvel interne som eksterne retningslinier og regler for beskyttelse af det omgivne miljø.

 

  • Fokus på nedbringelse af el, varme og vandforbrug i alle bygninger.

 

  • Fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere og andre der kommer I forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

 

  • Åben dialog med samarbejdspartnere, brancheorganisationer og myndigheder om virksomhedens miljøarbejde.

 

Kommunikation

 

Vi ønsker, at vores kunder skal opfatte AutoBude A/S som en miljøbevidst virksomhed. Derfor har vi valgt en åben kommunikation med vore omgivelser omkring vores miljøforhold. Dette indbefatter også, at vi sikrer, at vore medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere er informeret omkring vores miljøpolitikker.

 

Opfølgning og ansvar

 

Den administrerende direktør i AutoBude A/S har det overordnede ansvar for opfølgning på

AutoBude A/S’ miljøpolitikker. AutoBude A/S’ afdelingschefer er ansvarlige for, at der arbejdes i overensstemmelse med miljøpolitikken for deres områder.